Bakgrund

Södertorpsgårdens historia

För 50 år sedan, 1972, stod de två första huskropparna klara med ca 200 lägenheter. Även den centrala byggnadsdelen med matservering och gemensamhetslokaler stod klar när de första hyresgästerna flyttade in den 5 april 1972. Det var 254 personer som flyttade in varav 199 damer och 55 herrar. Verksamhetschef vid denna tid var Harry Olander.

Mycket arbete föregick dock inflyttningen 1972. Redan 1965 påbörjades ett arbete i drätselkammaren i Malmö, där det noterats att ett antal stiftelser i sina urkunder skulle bereda bostäder för respektive destinatärer inom Malmö stad. Stiftelserna kontrollerades av Malmö Stad och kommunstyrelsen tillsatte styrelserna i 10 av 13 stiftelser. Var för sig hade stiftelserna för begränsade medel för att faktiskt kunna utföra sitt uppdrag, men slog man samman pengarna skulle det kunna bli något av det.

En utredning tillsattes och Margareta Schunnesson vid Drätselkammaren föreslog därför i januari 1967 att stiftelserna skulle samordnas i en Ideell förening och att medlen i stiftelserna skulle användas för att bygga en gemensam bostadsanläggning.

För att möjliggöra fortsatt arbete skickades en ansökan om permutation, dvs ansökan om ändring av stiftelsernas destinatärer till Socialdepartementet, som den 8 november 1968 beslöt att ändra stiftelsernas urkunder så att samordning i en ideell förening möjliggjordes, och att ändra destinatärer så att de fungerar i vår tid.

Göran Reimer, boende på Södertorpsgården, har skrivit en historik kring stiftelserna som finns här.

Redan 1967 fattade stadsfullmäktige i Malmö beslut om att upplåta en tomträtt för att bygga en anläggning på Malmö Stads mark, och även att stå för en kommunal tomtsubvention med belopp motsvarande tomträttsavgälden.

Ni kan läsa historien bakom Södertorp här. Detta är en betallänk tyvärr så endast ni som prenumererar på Sydsvenskan kan läsa denna.

Fastighetsnämnden med ordförande Nils Yngvesson antog detaljplanen för Södertorpsgården i mars 1970.

På hösten 1970 påbörjades så bygget av det som idag är Södertorpsgården och 1972 flyttade så 254 personer in i nya, fina lägenheter.

Broschyren från när nybygget stod klart finns här.

Därefter har det tillkommit ytterligare lägenheter på Södertorpsgården 1996 och 2000. 2006 stod så Neptuna i västra hamnen klart. Nu byggs ytterligare 84 lägenheter på Södertorpsgården.