Information

Södertorpsgården – för aktivt och trivsamt Seniorboende.

Södertorpsgården är en förening med tretton stiftelser som medlemmar. Föreningen bildades efter beslut av Kungl. Maj:t 1968 består idag av två boendeenheter, Södertorpsgården med 289 lägenheter och Neptuna med 95 lägenheter. Sökande skall vara boende och mantalsskriven i Malmö, ha fyllt 55 år och ha någon form av pension. Föreningen fördelar lägenheterna utifrån stiftarnas intentioner av destinatärkretsar.

Södertorpsgården med adress Teknikergatan 23-29 erbjuder lägenheter om 1-3 rum och kök.

Neptuna med adress Scaniaplatsen 2 i Västra Hamnen erbjuder lägenheter om 2 rum och kök.


”Med stöd av GDPR informeras om att i förekommande fall personuppgifter, rörande fysiska personer, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-mailadresser m m registreras och lagras tillsammans med övriga uppgifter på ett för ändamålet korrekt sätt. Syftet är att förekommande fall administrera avgiftsavisering, förhandlingar och andra åtgärder som hör till löpande förvaltning. Personuppgiftsansvarig är Södertorpsgården ideell förening, Teknikergatan 25, 215 68 MALMÖ. Personuppgiftsansvarig samarbetar med Malmö stad i den administrativa delen av förvaltningen. Läs mer om GDPR (den nya dataskyddsförordningen) på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se .”