Stiftelser

 • von Conowska Stiftelsen
 • Gersoniska Stiftelsen
 • Anna Margarethas Stiftelse
 • Ingrid Petronella Olssons Stiftelse
 • Stiftelsen för wärnlösa Flickor av Handels- och Civiltjänstemannaklasserna
 • Stiftelsen Carl och Augusta Österbergs minne
 • Anton och Magna Gråbergs stiftelse
 • August och Ann Charlott Richters Stiftelse
 • Magnus och Mathilda Bååths stiftelse
 • Elisabeth och Augusta Hectors stiftelse
 • John och Erica Teschs Stiftelse
 • Stiftelsen Justus Bunths hem för obotligt sjuka eller ålderdomssvaga i Malmö
 • Stiftelsen Hans och Ida Jessens Fond