Information

Södertorpsgården – för aktivt och trivsamt Seniorboende.

Södertorpsgården är en förening med tretton stiftelser som medlemmar. Föreningen bildades efter beslut av Kungl. Maj:t 1968 består idag av två boendeenheter, Södertorpsgården med 289 lägenheter och Neptuna med 95 lägenheter. Sökande skall vara boende och mantalsskriven i Malmö, ha fyllt 55 år och ha någon form av pension. Föreningen fördelar lägenheterna utifrån stiftarnas intentioner av destinatärkretsar.

Södertorpsgården med adress Teknikergatan 23-29 erbjuder lägenheter om 1-3 rum och kök.

Neptuna med adress Scaniaplatsen 2 i Västra Hamnen erbjuder lägenheter om 2 rum och kök.